Magyarországon még mindig veszélyben az igazságszolgáltatás függetlensége és a jogrend, állítja az új IBAHRI jelentés

 
Jelentés letöltése

Egy ma Magyarországon kiadott jelentésben a International Bar Association’s Human Rights Institute [Nemzetközi Ügyvédi Kamara Emberi Jogi Intézete, IBAHRI] aggodalmát fejezi ki, hogy a Magyarország hatalmon lévo kormányának elso hivatali ideje alatt megvalósított jelentos jogalkotási reformok  következtében a jogállami garanciák továbbra is gyenge lábon állnak. 
 
A Továbbra is veszélyben a bírói függetlenség és a jogállamiság Magyarországon c. 2015-ös IBAHRI jelentés felméri, hogy mennyire valósult meg az a 23 javaslat, amelyet az IBAHRI Magyarországgal foglalkozó, 2012-es jelentésében terjesztett elo, mely a regresszív törvényalkotó lépéseknekaz igazságszolgáltatás függetlenségére, valamint a demokratikus  fékekre és egyensúlyokra tett hatását vizsgálta meg. 
 
Az IBAHRI társelnöke, Helena Kennedy QC báróno megjegyezte: „Üdvözöljük a magyar kormány által meghozott intézkedéseket, amellyel kezelni kívánta az IBAHRI 2012-es jelentésében kifejezett legsúlyosabb aggodalmakat. Annak ellenére azonban, hogy az igazságszolgáltatást szabályozó jogi keretben említésre méltó javulások következtek be, a végrehajtott igazságszolgáltatási reformoknak nem sikerült megerosíteniük az igazságszolgáltatás függetlenségét és a jogállam által nyújtott védelmeket.”
 
Kennedy báróno hozzátette: „Az IBAHRI további igazságszolgáltatási intézkedések végrehajtását követeli afüggetlen igazságszolgáltatás megorzése érdekében, mivel sajnálatos módon egy késobbi alkotmánymódosítás tovább korlátozta Magyarország Alkotmánybíróságának a hatáskörét. Az IBAHRI megismétli felhívását az Alkotmánybíróság hatáskörének a teljes köru visszaállítására és azt javasolja, hogy a magyar kormány vizsgálja felül az Országos Bírói Tanács muködését és hatáskörét, és ily módon biztosítsa, hogy az be tudja tölteni Magyarország független jogvédo önkormányzati testületének a szerepét.”
 
Az elmúlt években a polgárjogi tér zsugorodásának jelei mutatkoztak Magyarországon. Komoly visszalépésnek számított, amikor mérsékelték az állampolgárok lehetoségét, hogy közvetlenül fordulhassanak az Alkotmánybírósághoz alkotmányos jogaik érvényesítése érdekében, mint ahogy az Alkotmánybíróság azon alapveto szerepének az elvétele is az volt, hogy az országgyulési többség hatásköre felett elsodleges ellenorzést végezzen. 
 
Az új IBAHRI jelentés a jogállam megerosítését megcélozva 18 további javaslatot terjeszt elo, amelyek azt javasolják, hogy a magyar kormány:
 1. vizsgálja felül a bírói kinevezések eljárását és ezzel biztosítsa, hogy az Országos Bírói Tanács - vagy egy olyan valóban plurális testület, amelyben a bírák többségét a kollégáik választják meg -, hozzon jogeros döntést a bírák kiválasztásáról, kinevezésérol és eloléptetésérol;
 2. helyezze hatályon kívül az összes olyan nemzeti törvényt, amely az Alkotmánybíróság hatáskörének a korlátozását jelenti;
 3. vegye fontolóra az Alkotmánybírósági bírák kinevezési eljárásának a megreformálását, hogy egyetlen politikai párt se tudja uralni ezt az eljárást;
 4. biztosítson maximális teret a polgári társadalmi szervezeteknek, hogy szabadon és törvénytelen beavatkozások vagy megfélemlítések nélkül tudjon muködni; továbbá
 5. vizsgálja felül bizonyos büntettek esetében a tárgyalást megelozo fogva tartás négyéves idokorlátjának az eltörlését. 
 
Az IBAHRI (nyugalmazott) nagyköveti társelnöke, Hans Corell, ezt mondta: „Az IBAHRI 2015-ös jelentése lefekteti, hogy Magyarország jogállami keretét hogyan lehetne – és hogyan kellene – megerosíteni. Szorgalmazzuk, hogy a magyar kormány tanúsítson teljes elkötelezettséget a jogállamiság mellett, az igazságszolgáltatási rendszert pedig a legjobb gyakorlat elvei szerint és a Jelentés ajánlásainak a betartásával szervezze meg, mert erre van szükség ahhoz, hogy Magyarország hitelt érdemlo és eros védelmet biztosító környezetet teremthessen a független igazságszolgáltatás számára. Ez nélkülözhetetlen eleme a modern, törvények által kormányozott társadalomnak, és elofeltétele annak, hogy betartsák az Emberi jogok és az alapveto szabadságjogok védelmérol szóló Európai egyezményt.”
 
A jelentést 2015. december 10-én, csütörtökön 10:00-11:30h között indítják útnak a Budapesti Ügyvédi Kamara H-1055 Budapest, Szalay u. 7. szám alatti Dísztermében.  Visszajelzés az eseményen való részvételrol: Kattintson ide
 
 
 
VÉGE
 
Megjegyzések a szerkesztonek
 
 1. 2012. március 19-23 között az IBAHRI egy magas szintu delegációja tényfeltáró küldetést folytatott Magyarországon, hogy felmérje, milyen hatást gyakoroltak a független igazságszolgáltatásra a 2012. elején hatályba léptetett új törvények. Az ebbol eredo Courting Controversy: the Impact of the Recent Reforms on the Independence of the Judiciary and the Rule of Law in Hungary c. IBAHRI jelentés aggodalmát fejezte ki többek között a bírósági állások biztonságának a megsértése miatt, valamint amiatt, hogy a magyar kormány következetesen nem tartja be az Alkotmánybíróság döntéseit. A jelentés 23 javaslatot terjesztett elo. A jelentés a tinyurl.com/d8oczsz weboldalon olvasható el.
   
 2. 2013. március 22-én az IBAHRI felhívta a magyar kormányt, hogy vonja vissza az Alaptörvény negyedik módosítását, amelyet 2013. március 11-én fogadtak el és amely – a független igazságszolgáltatás alapveto elveivel ellentétben – korlátozta az Alkotmánybíróság hatáskörét. Az IBAHRI sajtóközlemény ezen a weboldalon olvasható: kattintson ide.
  tinyurl.com/nvbfjke
   
 3. Az IBAHRI 2015. június 15-19. között összehívott egy jogi szakértokbol álló delegációt, hogy látogasson el Budapestre és végezze el az utóvizsgálatokat elsosorban azért, hogy felmérje az IBAHRI 2012-es ajánlásainak a végrehajtását. A delegáció 25 egyéni és csoportos konzultációt tartott a kérdésben alapvetoen érdekelt felekkel, úgymint: az Igazságügyi Minisztérium, Magyarország két közigazgatási intézménye (az Országos Bírósági Hivatal és az Országos Bírói Tanács), a Magyar és a Budapesti Ügyvédi Kamara, a diplomáciai közösség, valamint a polgári társadalom képviseloivel. A delegáció megbeszélést tartott az Alkotmánybíróság, a Kúria (Magyarország Legfelsobb Bírósága) vezeto bíráival, valamint a bírósági elnökökkel.  A delegáció egy korábbi igazságügyi miniszterrel és egy korábbi foügyésszel is találkozott.
   
 4. A 2015-ös küldetést végzo delegáció tagjai voltak:
  i. José Igreja Matos, elnökhelyettes, Bírók Nemzetközi Szövetsége
  ii. Chara de Lacey, Programvezeto ügyvéd, IBAHRI
  iii. Nick Stanage, Barrister Doughty Street Chambers, az IBAHRI küldetés referense
   
 5. A jelentés összeállítására az „Irányelvek a nemzetközi emberi jogok tényfeltáró vizsgálatokról és jelentésekrol” (a „Lund-London irányelvek”) alapján került sor. A „Lund-London irányelvek”-rol az alábbi weboldalon található további tájékoztatás: www.factfindingguidelines.org.
   
 6. Az 1947-ben alapított International Bar Association [Nemzetközi Ügyvédi Kamara, IBA], a nemzetközi jogászok, ügyvédi kamarák és jogi közösségek vezeto szervezete a világon.  Az egyéni ügyvédek, jogi cégek, ügyvédi kamarák és jogi közösségek globális tagságán keresztül az egész világon befolyásolja a nemzetközi jogi reformok fejlodését és alakítja a jogi szakma jövojét.

  Az IBA igazgatási központja Londonban van. Regionális irodák: Sao Paulo, Brazília; Szöul, Dél-Korea; l valamint Washington DC, USA, míg az International Bar Association International Criminal Court Programme (IBA ICC) programjának irányítása a hágai irodában zajlik.

  Az International Bar Association’s Human Rights Institute (IBAHRI) azon dolgozik, hogy egy igazságos jogi törvény alapján támogassa, védelmezze és érvényesítse az emberi jogokat, továbbá megorizze az egész világon az igazságszolgáltatás és a jogi szakma függetlenségét.
   
 7. Twitter kezelés: @IBAHRI
 
További tájékoztatásért, kérjük, forduljon ide:
 
Romana St. Matthew - Daniel
Press Office 
International Bar Association
4th Floor, 10 St Bride Street,
London EC4A 4AD
 
Mobilszám: +44 (0)7940 731 915
Közvetlen szám: +44 (0)20 7842 0094 
Központi iroda: +44 (0)20 7842 0090
Faxszám: +44 (0)20 7842 0091
 
Weboldal: www.ibanet.org