lexisnexisip.com

IBAHRI wzywa Polske do wycofania zarzutów wobec profesora prawa Wojciecha Sadurskiego

Monday 27 July 2020

Read in English


International Bar Association's Human Rights Institute - IBAHRI (Instytut Praw Czlowieka Miedzynarodowego Stowarzyszenia Prawników) (IBAHRI) potepia dzialania rzadu Rzeczypospolitej Polskiej podjete wobec profesora prawa Wojciecha Sadurskiego i wzywa do wycofania zarzutów.

Wojciech Sadurski, konstytucjonalista i ceniony profesor uniwersytetów w Sydney i Warszawie, czesto wypowiada sie w sprawie podwazania przez Rzad praw czlowieka i niezawislosci sadownictwa w Polsce. Mial okreslic polska partie rzadzaca Prawo i Sprawiedliwosc (PiS) mianem „zorganizowanej grupy przestepczej”, a polska telewizje publiczna TVP mianem „Goebbelsowskich mediów”, które zorganizowaly nagonke, która doprowadzila do zabójstwa w 2019 r. prezydenta Gdanska Pawla Adamowicza – krytyka PiS-u.

 

W odpowiedzi na wypowiedzi profesora Sadurskiego PiS wytoczyl powództwo cywilne o znieslawienie, zas TVP – powszechnie uznawana za podmiot kontrolowany przez panstwo – wszczela przeciwko niemu karne i cywilne postepowania o znieslawienie. W razie skazania na podstawie Kodeksu karnego prof. Sadurskiemu grozi kara do 12 miesiecy pozbawienia wolnosci lub kara grzywny.

Wspólprzewodniczacy IBAHRI ibyly sedzia High Court of Australia (1996 - 2006) Hon Michael Kirby AC CMGstwierdzil: „Obywatele Polski, w tym profesor Sadurski, musza miec w kazdym przypadku mozliwosc skrytykowania rzadu bez obawy przed dzialaniami odwetowymi czy pozbawieniem wolnosci. Wszczete wobec prof. Sadurskiego postepowania sa bardzo niepokojacym sygnalem. IBAHRI wzywa wladze polskie do wycofania zarzutów o znieslawienie. Ponadto nalezy uchylic art. 212 Kodeksu karnego, na podstawie którego znieslawienie osoby, grupy osób, instytucji, osoby prawnej lub przedsiebiorcy zagrozone jest kara grzywny lub kara ograniczenia wolnosci. Wolnosc wyrazania opinii jest prawem czlowieka, a przepisy dotyczace znieslawienia sa niezgodne z miedzynarodowymi przepisami dotyczacymi praw czlowieka, w tym z Europejska Konwencja Praw Czlowieka”.

Mr Kirby AC CMG dodal: Profesor Sadurski jest powszechnie znany i szanowany w Australii, w swoim ojczystym kraju Polsce oraz w innych krajach europejskich. Jest cenionym wykladowca i odpowiedzialnym prawnikiem. Ludzie spoza Polski sa wstrzasnieci niewybaczalnym i niewspólmiernym postepowaniem wszczetym przeciwko niemu w zwiazku z wykonywaniem praw przyslugujacych mu jako obywatelowi polskiemu i istotnych dla jego funkcji wybitnego wykladowcy prawa”.

W sprawach cywilnych o znieslawienie PiS i TVP domagaja sie:

 

  • publicznych przeprosin w postaci kosztownego ogloszenia w gazecie codziennej;
  • zobowiazania prof. Sadurskiego do powstrzymania sie od jakichkolwiek wypowiedzi sugerujacych, ze dzialalnosc PiS-u moze byc w jakikolwiek sposób utozsamiana z dzialalnoscia przestepcza;
  • zaplaty kwoty 20 000 PLN [4600 EUR] i 10 000 PLN [2300 EUR] na rzecz wskazanych organizacji charytatywnych; oraz
  • pokrycia przez prof. Sadurskiego wszystkich kosztów zwiazanych z przedmiotowymi sprawami.

Prof. Sadurski mial stwierdzic, ze kary te przekraczaja jego srodki finansowe.

Wspólprzewodniczaca IBAHRI ibyla Sekretarz Generalny Szwedzkiej Izby Adwokackiej Anne Ramberg Dr jur hc , stwierdzila:„Dzialania PiS i TVP stanowia wyrazna nagonke na prof. Sadurskiego. Dazenie do stlumienia wolnosci wyrazania opinii poprzez wnoszenie przeciwko niemu licznych spraw o znieslawienie jeszcze bardziej podkresla trwajace przesladowanie spolecznosci miedzynarodowej. Powszechne nekanie prawników i sedziów budzi coraz wieksze zaniepokojenie IBAHRI. Zupelnie nie do przyjecia jest fakt, ze setki sedziów i prawników spotykaja sie obecnie z grozbami wszczecia postepowania dyscyplinarnego wbrew miedzynarodowym standardom ochrony zawodu prawnika, w tym standardom zawartym w Miedzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz w Podstawowych Zasadach ONZ dotyczacych roli prawników. To karygodne, ze praworzadnosc jest przedmiotem tak razacych ataków”.

Obserwatorzy sceny politycznej wskazuja, ze rzadowe rozprawienie sie z niezaleznoscia sadownictwa bylo tak skuteczne, ze urzednicy sprawuja pelna kontrole nad Trybunalem Konstytucyjnym, Biurem Prokuratora Generalnego i Krajowa Rada Sadownictwa.

W dniu 18 czerwca 2020 r. Sad Okregowy w Warszawie oddalil powództwo cywilne o znieslawienie wytoczone przeciwko prof. Sadurskiemu. Prawdopodobnie wniesiona zostanie apelacja. Rozprawa w sprawach wytoczonych przez TVP rozpocznie sie 2 pazdziernika 2020 r.

ZAKONCZENIE

Uwagi dla redaktora

  1. Wiecej informacji na temat dzialalnosci IBAHRI w Polsce:
    www.ibanet.org/Human_Rights_Institute/Work_by_regions/Europe/Poland
  2. The International Bar Association’s Human Rights Institute (IBAHRI) – organizacyjnie i finansowo niezalezny podmiot dzialajacy na rzecz promowania, ochrony i egzekwowania praw czlowieka w ramach sprawiedliwych rzadów prawa oraz na rzecz zachowania niezaleznosci sadownictwa i zawodów prawniczych na calym swiecie.
  3. The International Bar Association (IBA) - swiatowy glos przedstawicieli zawodów prawniczych, jest najwazniejsza organizacja zrzeszajaca miedzynarodowych prawników, izby i stowarzyszenia prawnicze. Instytucja ta, zalozona w 1947 r., wkrótce po utworzeniu Organizacji Narodów Zjednoczonych, zrodzila sie z przekonania, ze organizacja zlozona ze swiatowych stowarzyszen prawników moze przyczynic sie do globalnej stabilizacji i pokoju poprzez wymierzanie sprawiedliwosci.
  4. Sledz IBAHRI na Twitterze tutaj: twitter.com/IBAHRI

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt:

Romana St. Matthew - Daniel
Press Office
International Bar Association

Biuro glówne: +44 (0)20 7842 0090

Adres e-mail: romana.daniel@int-bar.org
Strona www: www.ibanet.org